Chương trình Đại học & sau đại học tại Anh

Anh quốc là một trong các quốc gia hàng đầu về uy tín và chất lượng đào tạo bậc đại học cũng như sau đại học. Đối với chương trình sau đại học, học sinh có thể đăng kí các khóa học dự bị thạc sĩ hoặc chuyển tiếp thạc sĩ trước khi bắt đầu khóa thạc sĩ nhằm chuẩn bị kiến thức vững chắc cho chương trình thạc sĩ. Sau các khóa này, học sinh sẽ được hỗ trợ tư vấn lựa chọn trường phù hợp.

Các trường đối tác COMPASS

TÊN TRƯỜNG XEM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GUILDFORD Xem thêm
HỖ TRỢ
Liên hệ với tư vấn viên để biết thêm thông tin.