Chương Trình Trung Học Tự Túc tại Anh

Tại COMPASS, học sinh có cơ hội lựa chọn theo học trường trung học công lập hoặc tư thục tùy theo trình độ học vấn cũng như khả năng tài chính. Chương trình trung học của Anh kết thúc bằng chương trình A-Level, kết quả học sinh đạt được ở chương trình A-Level sẽ là cơ sở để các trường Đại học tuyển sinh và là chìa khóa vàng để vào các trường Đại học danh tiếng tại Anh quốc.

Các trường đối tác COMPASS

TÊN TRƯỜNG XEM
TRƯỜNG TƯ THỤC EALING INDEPENDENT Xem thêm
HỖ TRỢ
Liên hệ với tư vấn viên để biết thêm thông tin.